HvR venner

Copyright © HVR, RP - All Rights Reserved

 

Hvidovre roklub’s venner

 

 

Hvidovre roklub’s Venner, i daglig tale kaldet HvRv, har som formål at støtte Hvidovre roklub

 

HvRv yder støtte til de aktiviteter, som Hvidovre roklub’s bestyrelse fremsætter ønske om indenfor ’vennerne’s økonomiske råderum. HvRv støtter op om aktiviteter, som roklubben tager initiativ til.

 

Fra roklubbens side er der stor glæde for den indsats, som ydes. HvRv opsamler jo de ro-interesserede, der ikke deltager i aktiv roning, men som slutter op om roklubbens arbejde og om den indsats som lægges i og omkring Hvidovre roklub

 

HvRv henvender sig især til tidligere aktive roere – til forældre og anden familie til aktive roere - og i øvrigt til alle de, der ønsker en god udvikling for Hvidovre roklub og livet omkring Hvidovre havn.

 

HvRv har i foråret 2016 godt 30 medlemmer. Dette antal må godt være meget højere. Det skal blive højere for at fastholde og øge støtteniveauet

 

Kontingentet i 2016 for medlemskab af HvRv er kr 250,-

- for par (ægtepar/samboende) er kontingentet kr 350,-

Kontingent indbetales til Nordea bank – konto nr 2132-0723340748

 

Medlemmer af HvRv er velkomne til roklubbens arrangementer. Disse arrangementer annonceres ofte på roklubbens web-side.

 

Kontakt til Hvidovre Roklub’s venner kan ske til formanden

 

Henrik Ørnebjerg

Agavevej 7

3650 Ølstykke

oernebjerg@live.dk

40 91 70 25