Kontingent

Copyright © HVR, RP - All Rights Reserved

 

 

 

 

Kontingent

 

 

Medlemsskab af Hvidovre roklub betales hvert kvartal. Priserne er:

Voksenmedlem (o/18 år)

500,- kr. pr. kvartal

UA - medlem (indtil 18 år)

200,- kr. pr. kvartal

Familiemedlemsskab

UA medlemmer gratis såfremt 2 fuldt betalende voksenmedlemmer i husstanden.

 

 

Spørgsmål vedrørende kontingetbetaling kan retttes til kassereren via bestyrelsen@hvidovreroklub.dk