Bliv medlem

For at blive medlem af Hvidovre Roklub, skal du først gennemgå en roskole hvor du dels lærer at ro en robåd, dels lærer reglerne for færdsel og sikkerhed på vandet. Desuden skal du aflevere et bevis for at du kan svømme 300 meter.


Vi gennemfører som regel roskole en til to gange årligt, forår og eftersommer. Et roskoleforløb varer en måneds tid, med træning 2-3 gange ugentligt et par timer om aftenen samt en lørdag. Ønsker du at blive optaget i klubben som senior- eller ungdomsmedlem, gennemfører du et særligt roskoleforløb med instruktørerne fra en af de sektioner. Når du har gennemført roskolen, er du ”frigivet” og kan deltage i roaktiviteterne i Hvidovre Roklub.


For at ro havkajak i Hvidovre Roklub skal også gennemføre roskolen, og derudover skal du være i besiddelse af et EPP2-bevis samt aflevere et bevis for at du kan svømme 600 meter.. Vi afholder EPP2-havkajakkursus efter behov, men der skal som minimum være 8 deltagere.


Hvis du udfylder formularen her nedenfor, vil du blive kontaktet af en af klubbens instruktører og få yderligere information om medlemskab og tidspunktet for næste roskole.

Hvis du er frigivet roer fra en anden roklub og ønsker medlemskab af HvR, skal du ikke gennemgå roskole. Udfyld formularen og du vil blive kontaktet af en instruktør med henblik på frigivelse som roer i HvR.


Når du kontakter os vedr. medlemskab, skal du vælge en af følgende medlemskategorier:

  • UA: alle medlemmer under 18 år
  • Voksen, alle medlemmer over 18 år, betaler fuldt kontingent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*