Seniorafdeling


Hvidovre Roklubs seniorafdeling

Velkommen til Hvidovre Roklubs Seniorafdeling. Vi er glade for, at du vil bruge tiden på at kigge

forbi. Her vil du blive opdateret med det seneste nye fra vor seniorafdeling og du vil kunne lægge

en kommentar.

Hvis du går med planer om at prøve kræfter med roning, fordi du gerne vil vedligeholde din

kondition eller fordi du er blevet pensionist og har lyst at bruge din fritid sammen med andre på din

egen alder, så kom ned og ro sammen med os seniorer. Det giver både god motion og mange gode

kammerater.

Vi ror fast mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00. Vi har mulighed for at være på vandet året rundt.

Mange vælger at ro i romaskiner om vinteren, så vi er ”fit for fight” hele året.

Sommerrosæsonen på vandet indledes ved sommertidens begyndelse og slutter ved vintertidens

begyndelse. Herefter er der vinterroning til sommertidens begyndelse, man skal godkendes til vinterroning.

Vi lægger vægt på at alle vore medlemmer er i god rokompetance, og klubben tilbyder et godt

uddannelsesforløb.

Roning i HvR begynder for langt de flestes vedkommende med et såkaldt ”kanin” kursus, hvor roerne undervises i

bl.a. basal roteknik og sikkerhed i forbindelse med roning i inriggere.

Hvis et medlem har interesse og evner, kan klubben videreuddanne en frigiven roer til at kunne tage ansvar for en båd i

klubbens rofarvand og lede turen.

I sommerperioden foregår den daglige træning inde i Kalveboderne. Vi ror primært i ”Inrigger”,

men selv om det er en lidt bredere båd, kræver det øvelse at holde balancen og takten.

Klubbens trænere vil tage godt imod dig, og du behøver ikke at være verdensmester fra starten. Du kommer

nemlig til at ro med andre, der passer til din alder. De fleste ror 2 til 3 gange om ugen, men du kan ro, så ofte

du har tid og lyst.

I løbet af sommeren tager vi altid en række ture ind i Københavns Havn eller på Furesøen og

undertiden også til udlandet.

Roning er selvfølgelig det vigtigste i en roklub, men en roklub fungerer også, fordi der er et godt

kammeratskab. Derfor bliver der også lagt vægt på andre aktiviteter: Vi får altid kaffe/te efter

roningen, og den sociale dimension har en meget stor betydning blandt alle seniorer.

Klubben holder også fester på tværs af klubbens andre afdelinger.