Klubven

Klubven


Klubven, er tænk til de tidligere aktive roere, som ikke ror mere, men stadig ønsker, at deltage i klubbens aktiviteter.

 

Fra roklubbens side er vi glade for at I, der ikke deltager i aktiv roningen mere, stadig ønsker at støtte op omkring klubben og livet i Hvidovre havn.

 

Kontingentet pr år for medlemskab som klubven er kr 300,- og  kr 400, - pr par (ægtepar/samboende)

Kontingent indbetales årlig i januar

 

Klubvenner er velkomne til kaffe og roklubbens arrangementer.
                         

                       Indmeldelse / ændring af medlemsskab til klubven