Kontingent

KontingentMedlemsskab af Hvidovre roklub er:

Voksenmedlem (o/18 år)

500,- kr. pr. kvartal

UA - medlem (indtil 18 år)

200,- kr. pr. kvartal

Familiemedlemsskab

UA medlemmer gratis såfremt 2 fuldt betalende voksenmedlemmer i husstanden.


Klubvenner

Enlige 300 kr. årligt  - Par 400 kr. årligt

Spørgsmål vedrørende kontingetbetaling kan retttes til kassereren via bestyrelsen@hvidovreroklub.dk