Ordensreglement


HVIDOVRE ROKLUBOrdensreglement/husorden


Ordensreglement/husorden for Hvidovre Roklub, gældende for alle medlemmer,

medlemmer af Hvidovre Roklubs Venner og for ikke-medlemmer, der gæster klubben.


Tag ansvar, vis hensyn og godt kammeratskab


1. ROLEDELSEN

 1. Bestyrelsen og roudvalget (i det følgende: roledelsen) har den daglige ledelse af roklubben og træffer de nødvendige dispositioner for ophold og adfærd i klubben


2. GENERELT

 1. Klubbens medlemmer skal udvise ansvarlighed og understøtte god klubånd
 2. Overnatning i klubben må kun finde sted med roledelsens samtykke og skal anmeldes til kommunens beredskab
 3. Tøj som efterlades andre steder end på de anviste, vil blive fjernet
 4. Klubbens indretning og installationer må kun ændres med tilladelse fra bestyrelsen
 5. Rygning (inkl. “elektroniske cigaretter” o.l.) må ikke finde sted
 6. Cykler skal parkeres i cykelstativerne – og må ikke parkeres i bådhallen, på gangarealer, eller inden døre i det hele taget
 7. Når bestyrelsen eller udvalg arrangerer særlige aktiviteter såsom oprydning, rengøring etc. er roning tilladt med særlig tilladelse fra roledelsen
 8. Klubbens motorbåd må benyttes efter aftale med roledelsen
 9. Motorkøretøjer ud over klubbens motorbåd må ikke opbevares i klubbens lokaler
 10. Klubbens trailere må benyttes efter aftale med roledelsen


3. MATERIELLET/BÅDHALLER

 1. Både, romateriel og svømmeveste placeres på deres faste pladser
 2. Reparation af både og materiel skal ske uden ulempe for andre
 3. Hold orden og vejled andre i det samme. Ved tvivl - spørg en instruktør
 4. Hold portene lukkede, når der ikke er opsyn


4. OPHOLDSSTUEN

 1. Du skal rydde op efter dig selv og hjælpe andre til det samme
 2. Udgang gennem opholdsstuen er kun tilladt, når døren er overvåget


5. KØKKENET

 1. Efterlad køkkenet, som du selv ønsker at modtage det
 2. Placer fyldt skraldepose i affaldscontaineren
 3. Sluk kaffemaskinen, når du har lavet kaffe
 4. Tomme flasker og emballage skal fjernes fra klubben


6. OMKLÆDNINGSRUM OG TOILETTER 

 1. Spar på dit vandforbrug – naturgas og vand er dyrt
 2. Ryd op efter dig
 3. Hold toiletkummer rene, brug toiletbørsten


7. DØRE / PORTE / ADGANGSFORHOLD

 1. Alle uovervågede døre skal holdes låste for uvedkommende
 2. Den, der forlader klubben sidst, skal sikre, at alle udvendige døre er låst
 3. Den, der forlader klubben sidst, skal slå alarmsystemet til
 4. Portene i bådhallen skal lukkes, men ikke låses, når der er roere på vandet


8. MOTIONSRUMMET

 1. Hvis der flyttes rundt på træningsudstyr, skal det på plads straks efter brug
 2. Maskiner og træningsudstyr skal afsprittes efter brug
 3. Hold orden, pas på udstyret og vis hensyn til andre som træner


9. OVERTRÆDELSER

 1. For overtrædelse af dette reglement kan klubledelsen, hvor ikke andet er anført, idømme karantæne. Desuden kan §2 stk. 8-9 i klubbens love anvendes.


10.  DISPENSATION

 1. Bestyrelsen/roledelsen kan dispensere fra nærværende reglement.


 

Hvidovre Roklub

Hvidovre roklub, den 12.03.2018