Udvalg

Praktisk udvalg (valgt på generalforsamling):

      Thomas Jensen

 

Underudvalg/arbejdsgrupper under praktisk udvalg

 

 Inrigger-materieludvalg.

 • Omfatter: Al vedligeholdelse af inrigger-materiel. Indkøb af materialer og reservedele.
 • Tovholder: Anders-Henrik Pedersen
 • Medlemmer: Ole Nielsen, Kennet Partsch, Erik Andersen, Axel Koch, Bertel Jensen

 

Outrigger-materieludvalg

 • Omfatter: Al vedligeholdelse af outrigger-materiel.
 • Tovholder: John Skibbild
 • Medlemmer: Thomas Jensen, Torben Thyren, John Lasskogen

 

Bådvogne vedligeholdelse

 • Omfatter: Al vedligeholdelse af klubbens bådvogne
 • Tovholder: Vakant
 • Medlemmer: Axel Koch, Erik Andersen

 

PR/kommunikation.

 • Omfatter: hjemmeside, rokort.dk, sociale medier, medlemsnyt (mail eller andet), Motionsturneringen - indberetning og kontakt, Hvidovre Avis og anden pressekontakt.
 • Tovholder: Ulrik Larsen
 • Medlemmer: Bertel Kaj Jensen

 

Daglig drift.

 • Omfatter: indkøb af husholdnings- og rengøringsartikler og dagligvarer, bortskaffelse af affald og flasker/dåser, pedelvirksomhed (pærer, varme, sikringer mv), køkken.
 • Tovholder: Mikael Engelhardt
 • Medlemmer: Jytte Kjærgaard, John Ovdal, Birgitte KnudstrupSocialt udvalg

 

Underudvalg/arbejdsgrupper under socialt udvalg


Arrangementer.

 • Omfatter: Standerhejsning, standerstrygning, åbent-hus, havnens-dag, klubaftener, fester, kulturelle indslag, fællesspisning og fælleshygge i forbindelse med roaktiviteter.
 • Tovholder: Axel Koch
 • Medlemmer: Mikael Engelhard, Birgit Straube, Bertel Kaj Jensen

 

Roudvalg Leder (valgt på generalforsamling):

Lonni Eriksen

 

Underudvalg/arbejdsgrupper under roudvalg

 

Inrigger-ro-uddannelse.

 • Omfatter: roskoler, egen styrmandsuddannelse (B, C), inrigger-kæntringsøvelse, DFfRuddannelseskurser.
 • Tovholder: Lonni Eriksen
 • Medlemmer: Anders-Henrik Pedersen, Susanne B. Jørgensen, Ronnie Bullock + øvrige vokseninstruktører

 

Havkajak.

 • Omfatter: alle aspekter af havkajakroning i HvR - fællesroning, ture, uddannelse, reglement, udvikling af området i det hele taget.
 • Tovholder: Ronnie Bullock
 • Medlemmer: Tom Harpsøe

 

Ergometertræning.

 • Omfatter: organisering af vinter-ergometertræning (finde holdledere, fordele tider m.m.), organisere vedligehold af ergometermateriel.
 • Tovholder: Torben Thyren
 • Medlemmer: Thomas Jensen

 

 Langture

 • Omfatter: alle praktiske og administrative aktiviteter omkring langture: udarbejdelse af langtursprogram, organisering og afvikling af de enkelte ture, inspirere til langtursroning i HvR og finde kommende emner til L-styrmænd, osv.
 • Tovholder: Knud StærkeMedlemmer: Ronnie Bullock, Jørgen Bertelsen, Anders-Henrik Petersen, Anne Marie Ottosen

UDVALG